Reference

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – celý objekt
Dětské oddělení FN Plzeň
Střední zdravotnická škola Domažlice
OÚ Oselce
Hygienická stanice Domažlice
VZP – Domažlice (stará budova)
SOU –E Vejprnická 56,Plzeň – zatemění posluchárny
Fa NEPRON Kaznějov,Drahotínská ul. – celý objekt